Advokat Vibeke Lindstrøm

Advokat Vibeke Lindstrøm - Tromsø

Advokat Vibeke Lindstrøm jobber primært med personskadesaker.
I tillegg bistår hun i saker om trygd, barne- og familierett.

Ring 990 84 444 for en uforpliktende vurdering av din sak

Lokal og tilgjengelig

Advokat Vibeke Lindstrøm bistår klienter hovedsaklig i Nord-Norge. Hun vektlegger personlig bistand og tett oppfølging av sine klienter.

Har du klagd på vedtak?

Dersom et forvaltningsorgan omgjør et vedtak etter klage til gunst for deg, har du krav på å få dine utgifter til advokat erstattet.

Får du det du har krav på?

De aller fleste skadelidte har krav på å få erstattet utgifter til advokat i forbindelse med saksbehandling hos forsikringsselskapet

I kontorfellesskap med Advokatfirma Elvenes AS og Advokat Anneli Bendiksen AS, sentralt i Tromsø sentrum.

Kontakt

M – 990 84 444

vl@advlindstrom.no

Kontor

Storgata 25, 6. etasje

Postboks 1037, 9260 Tromsø

medlem_white

Sosiale media

Google+

Facebook

Advokat Vibeke Lindstrøm