Advokat Vibeke Lindstrøm

Advokat Vibeke Lindstrøm

Jeg har jobbet som advokat/advokatfullmektig siden våren 2003. Hovedsakelig har jeg jobbet innenfor saksområdene erstatningsrett, trygderett og barne- og familierett. Jeg har spesialisert meg på personskadesaker, og den senere tid har jeg også spesialisert meg i barnefordelingssaker. Jeg er i dag godkjent mekler etter ekteskapsloven og barneloven.

I erstatningssakene bistår jeg skadelidte blant annet overfor forsikringsselskapene, Norsk Pasientskadeerstatning og Kontoret for voldsoffererstatning.

I trygdesakene bistår jeg i all hovedsak klienter med å påklage et avslag til NAV eller Trygderetten.

I barnefordelingssaker bistår jeg foreldre i saksforberedende møter i retten og i hovedforhandlinger.

Jeg har prosedert flere erstatningssaker og barne- og familiesaker i retten. Jeg har også stevnet staten i flere saker om avslag på krigspensjon. Der alle sakene ble forlikt, med et godt resultat for mine klienter.

Jeg er medlem av Den Norsk Advokatforening.

Jeg holder til i et kontorfellesskap med tre andre advokater i hyggelige lokaler i Tromsø sentrum. Fellesskapet består av erfarne advokater og dekker et bredt spekter av rettsområder.

Selv om jeg har kontorsted i Tromsø er jeg ofte på reise rundt om i distriktet. Dersom det er vanskelig for deg å komme til meg, kan jeg reise til deg!

Utdanning

Cand.jur. fra Universitetet i Tromsø 2002

Arbeidserfaring

2009-

Egen virksomhet som advokat.

2003-2008

Ansatt advokat/advokatfullmektig hos advokat Håkon Elvenes. Har jobbet under egen advokatbevilling fra 25.07.05.

2000 – 2001

Saksbehandler hos advokat Håkon Elvenes.

1998-1999

Saksbehandler i Juss-Hjelpa i Nord-Norge.

Annet

  • Medlem av Justitias døtre Tromsø
  • Gjennomført grunnkursene i erstatningsrett og deltar årlig på oppdateringskurs innenfor erstatningsrett, men også innenfor andre fagområder
  • Meklingsbevilling fra Bufetat

Administrasjon

Heidi Kristoffersen, Advokatsekretær

Heidi Kristoffersen er en erfaren advokatsekretær med utdanning fra Bedriftsøkonomisk institutt og Bankakademiet. Hun har i mange år arbeidet i bank.

Advokat Vibeke Lindstrøm deler advokatsekretær med Advokatfirmaet Elvenes AS og advokat Anneli Bendiksen.

Kontakt

M – 990 84 444

vl@advlindstrom.no

Kontor

Storgata 25, 6. etasje

Postboks 1037, 9260 Tromsø

medlem_white

Sosiale media

Google+

Facebook

Advokat Vibeke Lindstrøm