Fra 11. mars 2019 består advokatfirmaet av to advokater. Vibeke Lindstrøm og Risten Inga Henriksen. Henriksen har erfaring som advokat fra Advokatfirmaet Bakke AS. Hun har tidligere jobbet som juridisk rådgiver og mekler i Forbrukerrådet.

Henriksen har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø og intensivkurs om urfolks rettigheter ved Columbia University, New York. Henriksen vil styrke vårt firma med sin samiske kultur og sin erfaring innen strafferett, arverett, arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold. Dette er fagområder vi ikke har jobbet så mye med tidligere. Hun vil i tillegg jobbe med barne- og familierett.