Ung ufør – NAV

Personer som blir ufør i ung alder, kan ha rett til å få beregnet uføretrygden etter særreglene om ung ufør. Dette er et tillegg til den ordinære uføretrygden, og kan…

Noen av våre resultater i NAV-saker

Omgjøring i sak om rettslig klageinteresse - saksbehandlingsfeil hos NAV (Ung ufør) Klienten fikk innvilget uføretrygd, men uten ung ufør-tillegg. NAV mente at hun ble arbeidsufør etter fylte 26 år,…

Priser og betingelser

Salær beregnes hovedsakelig på grunnlag av medgått tid. Dette innebærer at alt arbeid som utføres i saken vil faktureres. Gratis innledende samtale Innledende samtale om saken er gratis. Videre bistand…

Erstatningsrett – Bruk av advokat

Det kan være lurt å bruke advokat i en personskadesak. I mange saker betaler ikke klienten selv for sine advokatutgifter. Regelverket om utmåling av erstatning er komplisert og det kan…

NAV-saker

Har du fått avslag fra NAV? Vi har lang erfaring med trygdesaker, og bistår deg gjerne. Se våre resultater i NAV-saker Klage- og ankeadgang Hvis du mener at et vedtak…

Fri rettshjelp

Privatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene helt eller delvis betalt av staten. I noen typer saker kan alle få fri rettshjelp. I andre saker er det inntekt og formue…

Du kan ha rett på utbetaling fra flere forsikringer

Vår erfaring er at det er mange som ikke har full oversikt over sine forsikringer. I tillegg er det mange som tror at man bare kan få dekket skaden gjennom…

Yrkesskadeforsikring – Arbeidsgiver

Alle arbeidsgivere er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Det vil alltid foreligge en ansvarsforsikring som skaden kan meldes under og som skal dekke et tap som oppstår. Dersom…

Tips i erstatningssaker

Dokumentasjon Det første du bør gjøre etter at du er blitt skadet, er å oppsøke fastlegen. Det er viktig å få dokumentert skadene dine. Mange må oppsøke legen flere ganger…

Yrkesskaderettigheter – NAV

Dersom du har vært utsatt for en arbeidsulykke har arbeidsgiver plikt til å melde skaden inn til NAV. Dersom arbeidsgiver ikke gjør det, må du selv melde inn skaden. En…