Advokatfirmaet Lindstrøm AS

Foreldretvister

Barnefordeling advokat TromsøProblemer med å få til en god avtale med far/mor til ditt barn? Ønsker du å endre eksisterende avtale om foreldreansvar, hvem barnet skal bo fast hos og/eller samvær?

Familievernkontoret/ekstern mekler

Før du tar kontakt med advokat anbefaler jeg deg å snakke med familievernkontoret eller en ekstern mekler i ditt nærområde. Familievernkontoret og ekstern mekler gir gratis tilbud om mekling. Dersom du av ulike grunner ønsker en ekstern mekler kan du ta kontakt med meg. Bruk da kontakt skjemaet for bestilling av mekling.

Dersom du ønsker å bringe en sak inn for retten er det et krav om en gyldig meklingsattest. En meklingsattest får du etter fullført meklingstime.

Ikke enige?

Dersom dere med hjelp fra familievernkontoret/ekstern mekler ikke har klart å få til en løsning, vil det være aktuelt å bringe saken inn for domstolen for å få hjelp til å løse tvisten. Saken starter med at den ene forelderen inngir stevning.

Dersom du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, har du som utgangspunkt krav på fri rettshjelp for behandling av saken i retten.

Saksgangen

Etter at saksbehandlingen i barnelovsaker ble endret ved innføring av «konflikt og forsonings-modellen» har domstolenes håndtering av sakene vært i betydelig endring og utvikling. De fleste saker etter barneloven starter med et saksforberedende rettsmøte i tingretten, hvor dommeren sammen med en psykolog forsøker å få partene til å bli enige om en løsning som er best for barnet. Det er laget en informasjonsfilm hvor man følger en tenkt sak. I informasjonsfilmen blir foreldrene enige om en avtale. Hvis foreldrene ikke blir enige, må tvisten løses ved dom. Dommeren skal alltid velge den løsningen som er til det beste for barnet.

Er barnet over 7 år har barnet rett til å uttale seg.

Det er laget en animasjonsfilm som retter seg mot barn i foreldretvistsaker for retten.

Dersom du ønsker å lese mer om hvordan en sak behandles i retten, kan du lese Domstoladministrasjonens nasjonale veileder for behandling av foreldretvister.

Nyttige lenker

Sentrale lover

Nedlastning av avtaler

Jeg tilbyr en uforpliktende samtale.

Ring 990 84 444
Advokatfirmaet Lindstrøm AS