Advokatfirmaet Lindstrøm AS

Hjemmeulykke og andre fritidsskader

Hjemmeulykke og andre fritidsskader advokat Tromsø Dersom du har vært utsatt for en ulykke som ikke er omhandlet under de tradisjonelle skadesakene, kan det hende det finnes en forsikring som gir dekning for skaden. Det kan være en forsikring som du selv eller din arbeidsgiver har tegnet.

Forsikringer

Eksempler på slike forsikringer er ulykkesforsikring, reiseforsikring, uføreforsikring, gjeldsforsikring, kredittkortforsikring og pensjonsforsikring. Arbeidsgiver kan ha tegnet en utvidet yrkesskadeforsikring, som også gjelder skader på fritiden. I tillegg kan du ha en personalgaranti og gruppelivsforsikring.

Min erfaring er at det er mange som ikke har full oversikt over sine forsikringer. I tillegg er det mange som tror at man bare kan få dekket skaden gjennom én forsikring. Dette stemmer ikke!

Krav om utbetaling må sendes i tide

Det er viktig å være klar over at skaden skal meldes til forsikringsselskapet innen ett år etter at man fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

Uavhengig av meldefristen løper det en 3 års foreldelsesfrist. Dersom du ikke melder skaden til forsikringsselskapet innen 3 år etter at du ble klar over skaden, foreldes kravet på erstatning. Når denne fristen begynner å løpe kan ofte være uklart. Av erfaring kan det gå flere år før man er klar over at man er påført en varig skade. De aller fleste tror og håper at skaden skal leges.

Fristen avbrytes ved at man melder skaden til selskapet.

 

Jeg tilbyr en uforpliktende samtale

Ring 776 93 910 eller 990 84 444
Advokatfirmaet Lindstrøm AS