Advokatfirmaet Lindstrøm AS

Advokat Vibeke Lindstrøm

Jeg har jobbet som advokat/advokatfullmektig siden våren 2003. Hovedsakelig har jeg jobbet innenfor saksområdene erstatningsrett, trygderett og barne- og familierett. Jeg har spesialisert meg på personskadesaker, og den senere tid har jeg også spesialisert meg i barnefordelingssaker. Jeg er i dag godkjent mekler etter ekteskapsloven og barneloven.

Jeg er medlem av Den Norsk Advokatforening.

Saksområder

  • I erstatningssakene bistår jeg skadelidte blant annet overfor forsikringsselskapene, Norsk Pasientskadeerstatning og Kontoret for voldsoffererstatning.
  • I trygdesakene bistår jeg i all hovedsak klienter med å påklage et avslag til NAV eller Trygderetten.
  • I barnefordelingssaker bistår jeg foreldre i saksforberedende møter i retten og i hovedforhandlinger.
  • Jeg har prosedert flere erstatningssaker og barne- og familiesaker i retten. Jeg har også stevnet staten i flere saker om avslag på krigspensjon. Der alle sakene ble forlikt, med et godt resultat for mine klienter.

Lokasjon

Jeg holder til i et kontorfellesskap med tre andre advokater i hyggelige lokaler i Tromsø sentrum. Fellesskapet består av erfarne advokater og dekker et bredt spekter av rettsområder.

Selv om jeg har kontorsted i Tromsø er jeg ofte på reise rundt om i distriktet. Dersom det er vanskelig for deg å komme til meg, kan jeg reise til deg!

Utdanning

Cand.jur. fra Universitetet i Tromsø 2002

Arbeidserfaring

2009-

Egen virksomhet som advokat.

2003-2008

Ansatt advokat/advokatfullmektig hos advokat Håkon Elvenes. Har jobbet under egen advokatbevilling fra 25.07.05.

2000 – 2001

Saksbehandler hos advokat Håkon Elvenes.

1998-1999

Saksbehandler i Juss-Hjelpa i Nord-Norge.

Annet

  • Medlem av Justitias døtre Tromsø
  • Gjennomført grunnkursene i erstatningsrett og deltar årlig på oppdateringskurs innenfor erstatningsrett, men også innenfor andre fagområder
  • Meklingsbevilling fra Bufetat

Administrasjon

Heidi Kristoffersen, Advokatsekretær

Heidi Kristoffersen er en erfaren advokatsekretær med utdanning fra Bedriftsøkonomisk institutt og Bankakademiet. Hun har i mange år arbeidet i bank.

Advokat Vibeke Lindstrøm deler advokatsekretær med Advokatfirmaet Elvenes AS og advokat Anneli Bendiksen.


Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte, se firmaets personvernerklæring.

Advokatfirmaet Lindstrøm AS