Dokumentasjon

  • Det første du bør gjøre etter at du er blitt skadet, er å oppsøke fastlegen. Det er viktig å få dokumentert skadene dine. Mange må oppsøke legen flere ganger for å få dokumentert alle plagene. Noen plager oppstår etter hvert, og da må de nyoppståtte plagene dokumenteres.
  • Snakk med legen din om viktigheten av at alle symptomene blir dokumentert i journalen. Vi opplever dessverre at noen leger tar for lett på journalføringen.
  • Dersom du har en yrkesskade, bør du melde inn skaden(e) så fort som mulig både til NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap.

Andre forsikringer?

  • Tenk etter om du har andre private forsikringer som kommer i tillegg. Meld fra om skaden så raskt som mulig også til dette forsikringsselskapet.
  • Be om en oversikt fra arbeidsgiver om alle forsikringene som er tegnet på deg. Dersom arbeidsgiver har tegnet en forsikring som gjelder skade, meld fra til selskapet.
  • Er du fagorganisert? Mange har tegnet en ekstra ulykkesforsikring gjennom organisasjonen.

Kvitteringer

  • Ta vare på alle kvitteringer! Dette er en jobb som du selv må gjøre. Det er mye enklere å få erstattet påført tap, dersom du har tatt vare på kvitteringer.

Utbetalinger

  • Det er ikke slik at du må vente til saken er ferdigbehandlet for å få utbetalinger fra forsikringsselskapene. De fleste forsikringsselskapene betaler ut forskudd (akontobeløp) underveis i saken.

Bistand

  • Få bistand fra en advokat! Forsikringsselskapet skal dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter i de fleste erstatningssakene.

Vil du gjerne snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" obligatorisk felt