Mekling etter ekteskapsloven og barneloven

Advokat Vibeke Lindstrøm er godkjent offentlig mekler i Troms. Dette innebærer at meklingsattest utstedes og at ordningen er gratis for foreldrene.

Obligatorisk mekling

  • Alle foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling i forbindelse med separasjon og samlivsbrudd.
  • Det samme gjelder foreldre som vurderer å bringe en sak inn for domstolen eller om en av foreldrene skal flytte og det oppstår uenigheter.
  • Målet med meklingen er å hjelpe dere med å utforme avtaler om foreldreansvar, fast bosted og samvær, som er til barnets beste.
  • Dere kan få tilbud om inntil 7 timer, hvor den første timen er obligatorisk.

Foreldrenes ansvar

Som foreldre har dere ansvar for å finne frem til gode bostedsløsninger som skaper trygge og forutsigbare rammer for barna.

Min oppgave er å hjelpe dere med dette, og bistå dere med å skape et godt samarbeid og løse eventuelle konflikter. Innholdet og temaene i meklingstimene tilpasses deres behov.

Barnas deltagelse

Det er viktig at barna får mulighet til å snakke om sine ønsker og behov og hvordan de har det. Alle barn over 6 år inviteres til mekling. Det er foreldrene som bestemmer om barnet/barna skal være med.

Foreldresamarbeidsavtalen

Vi anbefaler at dere har laget et avtaleutkast i forkant av meklingstimen:

Sett opp en foreldresamarbeidsavtalen (samværsavtale) hos Bufdir
Familievernkontorene bruker denne avtalen som et utgangspunkt i den obligatoriske meklingen ved samlivsbrudd eller foreldretvist.

Les mer om samlivsbrudd hos Bufdir: «Samlivsbrudd – hva nå?»
Alle foreldre som går gjennom samlivsbrudd der felles barn er involvert, må igjennom noen gjøremål.

 Vi hjelper deg også med:

Vibeke Lindstrøm - Advokatfirmaet Lindstrøm
Advokat Vibeke Lindstrøm er godkjente offentlige mekler i Troms

Vil du snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" obligatorisk felt