Salær beregnes hovedsakelig på grunnlag av medgått tid. Dette innebærer at alt arbeid som utføres i saken vil faktureres.

Gratis innledende samtale

Innledende samtale om saken er gratis. Videre bistand avtales nærmere i en egen oppdragsbekreftelse.

Timepris

Timeprisen er avhengig av hvilket rettsområde det gis bistand i og vår erfaring med sakstypen. Vi følger Den Norske Advokatforeningen salærveiledning for timeføring og muligheten til å klage på advokatsalæret.

Timeprisen vil fremkomme av oppdragsbekreftelsen for oppdraget. Veiledende priser per time er fra kr 1.600,- til 2.500,-.

Advokattjenester er merverdiavgiftspliktig og salær vil bli fakturert med et tillegg på 25 % merverdiavgift til staten. Direkte utlegg og omkostninger, herunder gebyrer til det offentlige kommer i tillegg.

Vil du gjerne snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" obligatorisk felt