Advokatfirmaet Lindstrøm AS er spesialisert innen personskadesaker, trygd og barne- og familierett. Firmaet har to ansatte, advokat Vibeke Lindstrøm og advokat Hanna Sofie Floer.

Vi er fleksible og tilgjengelige

Vi kan ha digitale møter med deg via FaceTime og Teams, og vi kan kontaktes via Facebook og Messenger.

Vi er også fleksible når det gjelder møtetidspunkter, og forsøker så langt det lar seg gjøre å tilpasse oss våre klienter. Dersom det er nødvendig, drar vi på hjemmebesøk.

Advokatfirmaet Lindstrøm deler kontorfasiliteter med flere andre advokatkontor; Advokatfirmaet Elvenes AS, Advokatfirmaet Eriksen AS og Advokat Anneli Bendiksen AS.

Portrett Vibeke Lindstrøm

Vibeke Lindstrøm

Advokat

2002: Cand. Jur., Universitetet i Tromsø – juridisk fakultet.

Advokat Vibeke Lindstrøm har i 20 år jobbet innenfor personskadesaker, trygd og barne- og familierett. Lindstrøm er også godkjent offentlig mekler i Troms.

Kontakt

vl@advlindstrom.no

Ring: 990 84 444

Potrett Hanna Sofie Floer

Hanna Sofie Floer

Advokat

2018: Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø

Hanna Sofie Floer bistår i saker innenfor personskade, trygd og barne- og familierett. Floer har jobbet flere år i i NAV Klageinstans, og vet hva som skal til for å få medhold i NAV-saker.

Kontakt

hsf@advlindstrom.no

Ring: 930 25 919