Advokatfirmaet Lindstrøm har spesialisert seg innen:

  1. Personskadesaker
  2. Trygdesaker
  3. Familierett

Firmaet har to ansatte:

  • Advokat Vibeke Lindstrøm
  • Advokatfullmektig Ida Karoline Andersen

Vi er fleksible, tilgjengelige og bruker sikre kommunikasjonsløsninger

Vi kan ha digitale møter med deg via FaceTime, Teams eller Messenger, og vi kan kontaktes via Facebook, Whats App og Messenger.

Vi er også fleksible når det gjelder møtetidspunkter, og forsøker så langt det lar seg gjøre å tilpasse oss våre klienter. Dersom det er nødvendig, drar vi på hjemmebesøk.

Vi foretrekker Verji for å kommunisere med våre klienter. Verji har toveis ende til ende kryptering slik at GDPR og personopplysningsloven ivaretas.

I erstatningssaker benytter vi Compensatio, markedets ledende programvareløsning for effektiv utregning av erstatning ved personskader. Et verktøy som også brukes av alle de største forsikringsselskapene, det offentlige og de fleste advokater som jobber med personskade.

Advokatfirmaet Lindstrøm er i kontorfellesskap med fire andre advokatfirmaer:

Portrett Vibeke Lindstrøm

Vibeke Lindstrøm

Advokat

Advokat Lindstrøm har i over 20 år jobbet innenfor personskadesaker, trygd og barne- og familierett. Hun har prosedert flere saker i alle rettsinstanser.

Hun er godkjent offentlig ekstern mekler i Troms av Bufdir.

2009 –
Ansatt som advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Lindstrøm

2005 – 2008:
Ansatt som ansvarlig advokat i advokatfirmaet Elvenes

2003 – 2005:
Ansatt som advokatfullmektig i advokatfirmaet Elvenes

2002:
Cand.jur. fra Universitetet i Tromsø

2000 – 2001:
Ansatt som saksbehandler i Advokatfirmaet Elvenes

1998 – 1999
Medarbeider i Jusshjelpa i Nord-Norge

Kontakt

vl@advlindstrom.no

Ring: 990 84 444

Ida Karoline Andersen

Advokatfullmektig

Andersen jobber med saker innenfor personskade, trygd og barne- og familierett. Hun har tidligere jobbet som rådgiver hos pasient- og brukerombudet i Tromsø. Hun er opprinnelig fra Indre Billefjord, og har samisk bakgrunn.

2022:
Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø

Kontakt

ika@advlindstrom.no

Ring: 469 31 175