Advokatfirmaet Lindstrøm AS

Fagområder

Advokatfirmaet Lindstrøm bistår i saker innenfor personskade, trygderett, barne- og familierett.

Vi bistår klienter hovedsaklig i Nord-Norge. Dersom det er nødvendig drar vi på hjemmebesøk, men som hovedregel har vi møter på vårt kontor i Tromsø.

I personskadesaker er det viktigere at advokaten du velger har spesialkompetanse innen erstatningsrett, enn at advokaten har kontor nært ditt hjemsted. Ta derfor kontakt med meg i dag for en uforpliktende samtale om din sak.

Mange tenker at det koster mye penger å engasjere advokat. Det er derfor viktig å vite følgende:

  • De aller fleste skadelidte har krav på å få dekket sine advokatutgifter i forbindelse med behandlingen av saken hos forsikringsselskapet.
  • Ved behandlingen av en pasientskadesak hos Norsk Pasientskadeerstatning har man krav på å få dekket advokatutgifter i forbindelse med erstatningsutmålingen.
  • I mange tilfeller vil innbo eller villaforsikring dekke en vesentlig del av utgiftene når det har oppstått en tvist.
  • Dersom et forvaltningsorgan omgjør et vedtak etter klage til gunst for deg, har du krav på å få dine advokatutgifter erstattet.

Dersom du har spørsmål til om du vil få erstattet dine advokatutgifter ta kontakt for en uforpliktende samtale.

FagområderCompensatio for utregning

Vi benytter Compensatio, markedets ledende programvareløsning for effektiv utregning av erstatning ved personskader. Et verktøy som også brukes av alle de største forsikringsselskapene, det offentlige og mange av landets ledende advokater som jobber med personskadeerstatning.

Kontakt oss

990 84 444

post@advlindstrom.no

Kontaktskjemaet 

Advokatfirmaet Lindstrøm AS