Advokatfirmaet Lindstrøm AS

Advokat Vibeke Lindstrøm - Tromsø

Advokatfirmaet Lindstrøm er spesialisert i personskadesaker, trygd og barne- og familierett. Vi er en godkjent familiemekler etter ekteskapsloven og barneloven.

Ring 990 84 444 eller benytt kontaktskjemaet for bestilling av en uforpliktende samtale, møte eller familiemekling.

Nordnorsk advokat

Advokat Vibeke Lindstrøm bistår klienter hovedsaklig i Nord-Norge. Hun holder til i et kontorfellesskap med Advokatfirma Elvenes AS og Advokat Anneli Bendiksen AS i hyggelige lokaler i Tromsø sentrum. Fellesskapet består av erfarne advokater og dekker et bredt spekter av rettsområder. 

Les mer

Problemer med NAV?

Dersom du er uenig i et nav-vedtak, bør du benytte din rett til å påklage vedtaket. Advokat Vibeke Lindstrøm har lang erfaring med å bistå klienter overfor NAV og Trygderetten. Det er viktig at en klage blir sendt innenfor klagefristen.

Les mer

Krav på erstatning?

Mange melder ikke en påført skade inn til forsikringsselskapet, Norsk Pasientskadeerstatning eller Kontoret for voldsoffererstatning av ulike grunner. Er du en av dem eller ønsker du bistand i forbindelse med en eksisterende sak, ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Les mer

   

Foreldretvist?

Problemer med å få til en god avtale med far/mor til ditt barn? Ønsker du å endre eksisterende avtale om foreldreansvar, hvem barnet skal bo fast hos og/eller samvær? Advokat Vibeke Lindstrøm kan bistå deg i forhandlinger med den andre forelderen eller bistå deg i retten.

Les mer

Fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er en støtteordning som skal sikre nødvendig juridisk hjelp til personer som ikke selv har økonomi til å betale ordinær timepris for advokatbistand. Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

Les mer

Familiemekling?

Alle foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling i forbindelse med separasjon og samlivsbrudd. Det samme gjelder foreldre som vurderer å bringe en sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolen. Advokat Vibeke Lindstrøm er offentlig godkjent mekler i Tromsø. Dette innebærer at meklingsattest utstedes og at ordningen er gratis for partene.

Les mer

   

 

Advokatfirmaet Lindstrøm AS