Vår erfaring er at det er mange som ikke har full oversikt over sine forsikringer. I tillegg er det mange som tror at man bare kan få dekket skaden gjennom én forsikring. Dette stemmer ikke!

Dersom du har vært utsatt for en ulykke eller skadehendelse, kan du ha «andre forsikringer» som du har rett på utbetaling fra. Dette kan komme i tillegg til en utbetaling fra et ansvarlig forsikringsselskap.

Hva menes med andre forsikringer?

Med «andre forsikringer» menes forsikringer som du, en av dine nærmeste, fagforening eller arbeidsgiver har tegnet. Dette kan eksempelvis være rene ulykkesforsikringer, reiseforsikring, pensjonsforsikringer, kredittkortforsikring, uføreforsikringer eller forsikringer gjennom ektefelle/samboere og foreldre.

I tillegg er mange dekket under forsikringer som arbeidsgiver har tegnet for sine ansatte. Slike forsikringer er for eksempel yrkesskadeforsikring, fritidsforsikring og gruppelivsforsikring.

I forbindelse med slike forsikringer er det viktig å være oppmerksom på meldefrist, som vanligvis er ett år.

Vil du gjerne snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" obligatorisk felt