Ektepakt er en skriftlig avtale mellom ektefeller, som normalt omhandler hvordan ektefellene skal dele formuen ved en eventuell oppløsning av ekteskapet.

Når er det nødvendig med ektepakt?

  • Det er nødvendig å opprette ektepakt dersom dere ønsker å avtale helt eller delvis særeie, eller dersom en av dere vil gi den andre en spesielt verdifull gave.
  • Særeiet kan gjelde for den ene eller begge ektefellene.

Når og hvordan skal ektepakten opprettes?

  • Ektepakter kan opprettes både før inngåelse av ekteskapet og senere.
  • Det gjelder flere krav til hvordan ektepakten skal inngås. Det vil ofte være nødvendig at ektepakten tinglyses for at den skal få den ønskede virkningen.

Hva hvis en ektefelle dør?

  • Hvis en ektefelle dør, har den andre ektefellen i de fleste tilfeller anledning til å sitte i uskiftet bo. Det betyr at ektefellen fortsetter å råde over den avdøde ektefellens eiendeler, slik at arvingene ikke mottar arv før også den andre ektefellen er død.
  • I utgangspunktet har man ikke rett til å sitte i uskiftet bo med det som er særeie, men det er mulig å gjøre avtale om dette i ektepakten. Det er også mulig å avtale at ektefellens særeie skal bli felleseie ved død.

Har du inntekt og formue under visse grenser, kan du ha krav på fri rettshjelp.

Vi hjelper deg også med:

Vibeke Lindstrøm - Advokatfirmaet Lindstrøm

Vil du snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" obligatorisk felt