Ektepakt er en skriftlig avtale mellom ektefeller, som normalt omhandler hvordan ektefellene skal dele formuen ved en eventuell oppløsning av ekteskapet.

Når er det nødvendig med ektepakt?

  • Det er nødvendig å opprette ektepakt dersom dere ønsker å avtale helt eller delvis særeie, eller dersom en av dere vil gi den andre en spesielt verdifull gave.
  • Særeiet kan gjelde for den ene eller begge ektefellene.

Når og hvordan skal ektepakten opprettes?

  • Ektepakter kan opprettes både før inngåelse av ekteskapet og senere.
  • Det gjelder flere krav til hvordan ektepakten skal inngås. Det vil ofte være nødvendig at ektepakten tinglyses for at den skal få den ønskede virkningen.

Hva hvis en ektefelle dør?

  • Hvis en ektefelle dør, har den andre ektefellen i de fleste tilfeller anledning til å sitte i uskiftet bo. Det betyr at ektefellen fortsetter å råde over den avdøde ektefellens eiendeler, slik at arvingene ikke mottar arv før også den andre ektefellen er død.
  • I utgangspunktet har man ikke rett til å sitte i uskiftet bo med det som er særeie, men det er mulig å gjøre avtale om dette i ektepakten. Det er også mulig å avtale at ektefellens særeie skal bli felleseie ved død.

Har du inntekt og formue under visse grenser, kan du ha krav på fri rettshjelp.

Vi hjelper deg også med:

Vil du snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" indicates required fields