Problemer med å få til en god avtale med far/mor til ditt barn? Ønsker du å endre eksisterende avtale om foreldreansvar, hvem barnet skal bo fast hos og/eller samvær? Når kan man stanse samvær?

Familievernkontoret/ekstern mekler

Før du tar kontakt med advokat anbefaler vi deg å snakke med familievernkontoret eller en ekstern mekler i ditt nærområde.
Familievernkontoret og ekstern mekler gir gratis tilbud om mekling.

Advokat Vibeke Lindstrøm er ekstern mekler i Tromsø. Bruk kontaktskjemaet for bestilling av mekling.

Ikke enig?

Dersom dere ikke har fått til en løsning til tross for hjelp fra en mekler, kan det være aktuelt å bringe saken inn for domstolen.

Saksgangen

  • De fleste saker etter barneloven starter med et saksforberedende rettsmøte i tingretten, hvor dommeren sammen med en psykolog forsøker å få partene til å bli enige om en løsning som er best for barnet.
  • Det er laget en informasjonsfilm hvor man følger en tenkt sak. I informasjonsfilmen blir foreldrene enige om en avtale. Hvis foreldrene ikke blir enige, må tvisten løses ved dom.
  • Er barnet over 7 år har barnet rett til å uttale seg.

Vi hjelper deg også med:

Vil du snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" obligatorisk felt