Dersom samboerskapet ryker, skal man dele de tingene man eier sammen. Felles gjeld må også fordeles.

For samboere uten samboeravtale er utgangspunktet at «mitt er mitt, og ditt er ditt» og ved et samlivsbrudd tar med seg det man eier. Men realiteten er sjelden så enkel. Samboere eier ofte verdier sammen, og delingen kan være vanskelig.

Det er viktig å være klar over at de reelle eierforholdene er avgjørende, og ikke hvem som står registrert som eier. De formelle eierforhold kan imidlertid ha betydning, blant annet som ett av flere bevismomenter for avtale.

Har du inntekt og formue under visse grenser, kan du ha krav på fri rettshjelp.

Har du inntekt og formue under visse grenser, kan du ha krav på fri rettshjelp.

Vi hjelper deg også med:

Vil du snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" obligatorisk felt