En fullmakt du gir for fremtiden, når du ikke selv kan ivareta dine interesser. Fremtidsfullmakt er et privat alternativ til vanlig vergemål.

Hvem skal ivareta din økonomi og/eller personlige forhold?

Ved vanlig vergemål er det Statsforvalteren som oppretter verge for deg, mens ved fremtidsfullmakt velger du selv hvem som skal representere deg når du selv ikke er i stand til det. Det kan være en eller flere navngitte personer.

Hva kan en fremtidsfullmakt inneholde?

En fremtidsfullmakt kan regulere både økonomiske og personlige forhold. Du bestemmer selv innholdet i fullmakten og hvorvidt den skal begrenses. Hvis fullmakten begrenses, kan det være nødvendig å bruke ordningen med vergemål ved siden av fremtidsfullmakten.

Fremtidsfullmakten kan endres eller makuleres dersom den ikke er trådt i kraft. Den trer i kraft når du ikke selv er i stand til å ivareta dine interesser, eventuelt når legeerklæring på dette foreligger.

En fremtidsfullmakt kan inneholde fullmakt til blant annet:

Økonomiske forhold

 • Betale regninger
 • Håndtere løpende inntekter og utgifter
 • Håndtere gjeldsforhold
 • Kjøpe/selge verdipapirer
 • Disponere bankkonto
 • Opprette eller si opp medlemskap eller abonnementer
 • Selge bolig, hytte, bil eller innbo
 • Gi gaver eller arveforskudd

Personlige forhold

 • Representasjon overfor NAV, kommune, sykehjem m.m.
 • Søke om tjenester og ytelser fra det offentlige
 • Klage på vedtak
 • Skifte, uskifte
 • Rydde opp i digitale tilganger

Hvorfor bruke advokat?

 • Du vil få en skreddersydd fremtidsfullmakt hos en advokat.
 • De standard fremtidsfullmaktene som ligger på nett er ofte svært begrenset.
 • De fleste velger barn eller andre nære som fullmektig. Det de da ikke tenker på, er at barna ofte kan være inhabile til å representerer deg. Dette gjelder ofte når det er tale om å selge eller leie ut bolig, og ikke minst gi forskudd på arv. Dette kan en advokat hjelpe deg med å regulere i en fremtidsfullmakt, slik at man ikke behøver offentlig vergemål i tillegg.
 • En advokat vil sørge for at du forstår hva du skriver under på, samt stille deg kritiske spørsmål til fremtidsfullmakten.

Vil du snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" obligatorisk felt