I mange tilfeller er det ikke nødvendig å opprette et testament for å sikre en fornuftig fordeling av arv. Men hvis du ikke har livsarvinger, er enslig, har samboer eller har høy formue, kan det være fornuftig å få satt opp et testament.

Formkrav

Et testament må opprettes i bestemte former for å være gyldig. I tillegg er det viktig at testamentet er klart og tydelig utformet. Det må ikke inneholde noe som strider mot arveloven.

Har du barn/barnebarn (livsarvinger)?

Arveloven har bestemmelser om at dersom du etterlater deg livsarvinger er 2/3 av arven forbeholdt disse. Dette kalles pliktdelsarv og du kan som hovedregel ikke testamentere over denne delen av arven. Men du kan begrense arven oppad til 15G (15 x folketrygdens grunnbeløp) til hvert barn.

Har du ektefelle?

Da må du respektere den lovpålagte arven som din ektefelle har krav på. Ektefellen har etter loven krav på ¼ eller minimum 4G dersom du har livsarvinger, og ½ eller minimum 6G dersom dine nærmeste arvinger er dine foreldre eller søsken eller nieser/nevøer. For å sikre din ektefelle ytterligere, må du opprette et testament. Du kan videre begrense arven til den
såkalte minstearven ved testament. Det kreves at din ektefelle har fått kunnskap om testamentet.

Har du samboer?

Samboers arverett etter loven er begrenset til 4G. Det er imidlertid et vilkår at dere har, venter eller har hatt felles barn.

Arven etter loven kan fravikes i testament, men dette forutsetter at din samboer har fått kunnskap om testamentet.

Dersom dere ikke har barn, er det ingen arverett etter loven. Dere bør da opprette et testament.

Ingen arvinger?

Dersom du ikke har noen arvinger etter loven og ikke oppretter testament, vil arven gå til staten.

Fordeling av eiendeler

Du kan bestemme i testament hvem som skal arve hvilke eiendeler etter deg. Mange ønsker at hytta, båten, arvegods, sølvtøy, smykker, bunaden og kunst skal gå til navngitte personer i slekten.

Oppbevaring av testament

Vi anbefaler at testamentet oppbevares i den lokale tingretten. Da vil du være sikret en trygg oppbevaring i et nasjonalt testamentsregister, samt at testamentet vil bli fremlagt for arvingene etter din død. Domstolen tar et engangsgebyr for oppbevaring.

Bruk av advokat?

Dersom du er usikker på hvordan du kan fordele arven i et testament, om formkravene i ditt testament er oppfylt, om ordlyden er tilstrekkelig klar, eller er usikker på om arven bør fordeles som livs- eller dødsdisposisjon, kan det ofte lønne seg å konsultere en advokat før testamentet opprettes.

Vil du snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" obligatorisk felt