Vi tilbyr lovpålagt mekling etter barneloven og ekteskapsloven.

Advokat Vibeke Lindstrøm ere godkjent offentlig mekler for Troms. Dette innebærer at meklingsattest utstedes, og at ordningen er gratis for foreldrene.

Bestill avtale for mekling

"(Må fylles ut)" obligatorisk felt

Meklingen gjelder:(Må fylles ut)

Den som begjærer mekling:

Navn(Må fylles ut)
Adresse