Det kan være lurt å bruke advokat i en personskadesak.

  • I mange saker betaler ikke klienten selv for sine advokatutgifter.
  • Regelverket om utmåling av erstatning er komplisert og det kan være vanskelig ”å tale sin egen sak”.
  • En advokat med erfaring, kunnskap og tilgang til beregningsprogrammer, kan bidra til et høyere erstatningstilbud.
  • Vårt firma bruker spesialprogrammet Compensatio, markedets ledende programvareløsning for effektiv utregning av erstatning ved personskader.
  • Vi er medlemmer av Norsk forum for Erstatningsrett og har tilgang til Personskade Portalen.

Dekning av advokatutgifter i ulike type saker:

Yrkesskadesaker / Bilansvarssaker

De aller fleste har krav på å få dekket sine advokatutgifter i forbindelse med behandlingen av saken hos forsikringsselskapet. Dersom det er stor tvil om hvorvidt du er påført en yrkesskade, opplever vi at selskapene kan avslå dekning av juridisk bistand. Vi har ikke opplevd at selskapene har nektet dekning av advokatutgifter i de sakene der det er klart at det har skjedd en yrkesskade. 

Det kan derfor lønne seg å bruke advokat i saker mot et forsikringsselskap, også i perioden før kravet er meldt til NAV og forsikringsselskapet. 

Er du usikker på hva du vil gjøre, anbefaler vi deg å ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Pasientskadesaker

Hvis Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) kommer frem til at du har rett til erstatning, dekker normalt NPE dine nødvendige og rimelige advokatutgifter. Vi har ikke opplevd å få avslag på advokatutgifter, men NPE betaler normalt ikke advokatutgifter i søknadsfasen av saken. Hvis den som søker har vansker med å formulere seg, kan det i noen få tilfeller være mulig å få dekket utgifter til hjelp fra advokat for å fylle ut søknadsskjema og til å følge opp saken. 

NPE dekker normalt ikke advokatutgifter i forbindelse med klage på vedtak, men dersom klagen fører til omgjøring og medhold, vil du få dekket rimelige og nødvendige advokatutgifter. 

Legemiddelsakene

Legemiddelsakene blir saksbehandlet av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Dersom NPE kommer frem til at du har rett til erstatning, vil du få dekket rimelig og nødvendige advokatutgifter. 

I startfasen av en legemiddelsak er det ofte usikkerheter rundt dekningen av advokatutgifter, men vi retter alltid en forespørsel til NPE. Hvis NPE avslår dekning, må du bære risikoen for at du må dekke egne advokatutgifter. Ønsker du ikke å ta risikoen, må du følge opp saken selv. Dette bør ikke forhindre deg i å søke om erstatning. 

Voldsoffererstatning

Etter voldsoffererstatningsloven kan det innvilges erstatning til rimelig og nødvendige advokatutgifter i forbindelse med søknaden. 

Hvis du hadde bistandsadvokat i forbindelse med straffesaken, skal advokatutgiftene dekkes av bistandsadvokatordningen. Dette gjelder også hvor straffesaken er avsluttet.   

Dersom du ikke hadde bistandsadvokat i straffesaken, kan du rett på fri rettshjelp. 

Ulykkesforsikringer

Det er normalt ingen dekning av advokatutgifter i saker om forsikringsutbetaling fra en ulykkesforsikring, reiseforsikring m.m. 

Der det er oppstått tvist, har de fleste dekning for advokatutgifter innbakt i hjem- og innboforsikringen. Det finnes også muligheter for å søke fri rettshjelp.

Har du en rettshjelpsforsikring?  

Hvis det er oppstått en tvist i saken og du har en innbo- eller villaforsikring, kan du bruke forsikringen til å betale for egne advokatutgifter. Normalt dekker forsikringsselskapene inntil kr 100.000, men selskapene krever at du betaler en egenandel. Egenandeler er normalt på kr 4.000 pluss 20 % av det som overstiger dette beløpet.  

Dersom du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, kan det søkes om dekning av egenandelen din. 

Vil du gjerne snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" obligatorisk felt