Personer som blir ufør i ung alder, kan ha rett til å få beregnet uføretrygden etter særreglene om ung ufør. Dette er et tillegg til den ordinære uføretrygden, og kan medføre over 40 000 kroner mer i årlig utbetaling

Ung ufør-tillegg i uføretrygden, hva skal til?

For å få innvilget rettigheter som ung ufør, må du:

  • ha blitt arbeidsufør før fylte 26 år og
  • ha en alvorlig og varig sykdom som er klart dokumentert

Ung ufør-tillegg kan innvilges til tross for at man har gjennomført utdanning eller har arbeidserfaring. Det er ikke er et krav at man er 100 prosent arbeidsufør, for å få innvilget tillegget.

Les mer om reglene på hjemmesiden til NAV.

Er du usikker om du har Ung uføre tillegg? Det skal fremgå av vedtaket om tillegget er innvilget. NAV begrunner ikke alltid et avslag på ung ufør, og det er viktig at man er ekstra oppmerksom på dette.

Hva hvis du har arbeidsavklaringspenger?

Den 1. februar 2020 ble reglene om ung ufør i arbeidsavklaringspengene endret, og det er ikke lenger mulig å få innvilget tillegget i stønaden. 

Hvis du har mottatt arbeidsavklaringspenger i en sammenhengende periode før 1. februar 2020, kan du søke om etterbetaling av tillegget. 

Det er de samme vilkårene for å få ung ufør i arbeidsavklaringspengene, som i uføretrygden.

Avslag på ung ufør?

Hvis du mener at et avslag på ung ufør-tillegg er feil, bør du klage.

Advokatfirmaet Lindstrøm har spesialkompetanse på disse sakene. Dersom du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, skal du kun betale en egenandel til din advokat. Sjekk om du har krav på fri rettshjelp her.

Vi har fått endret flere vedtak både i klage- og ankeomgang, se noen av våre resultater. Vår erfaring er at sakene ofte er for dårlig belyst før vi påtar oss oppdraget. Vi vet hva som skal til, og vi gir ofte NAV et nytt syn på saken.

Vil du gjerne snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" obligatorisk felt