Alle arbeidsgivere er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Det vil alltid foreligge en ansvarsforsikring som skaden kan meldes under og som skal dekke et tap som oppstår.

Dersom en arbeidsgiver ikke har tegnet forsikring kan du søke erstatning fra Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Hva gjør du?

  • Det er viktig at du sender en melding til forsikringsselskapet om påført skade om du tror skaden kan få økonomiske konsekvenser for deg. Vi kan hjelpe deg med dette.
  • Når selskapet har registrert saken, starter de med å undersøke om de er ansvarlig for skaden. I den sammenheng blir du bedt om å signere under en fullmakt, slik at selskapet kan innhente journaler fra behandlende lege, sykehus og NAV m.m.
  • Det tar som regel tid før selskapet får vurdert om de er ansvarlig, samt om det er sammenheng mellom arbeidsulykken og skaden. I denne perioden er det viktig at du følger våre tips i personskadesaker.

Vil du gjerne snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" obligatorisk felt

Nyttige artikler