Dersom du har vært utsatt for en arbeidsulykke har arbeidsgiver plikt til å melde skaden inn til NAV. Dersom arbeidsgiver ikke gjør det, må du selv melde inn skaden.

En godkjent yrkesskade hos NAV gir deg 3 typer rettigheter:

  • NAV dekker de fleste utgiftene til behandling og medisiner
  • Dersom du får en varig og betydelig skade kan du søke om ménerstatning
  • Du kan ha krav på høyere uføretrygd hvis du blir arbeidsufør grunnet yrkesskaden

Klage ved avslag

Har du fått avslag fra NAV, kan vi bistå deg i klagesaken. Ta kontakt

Lenker

Saksbehandlingen i NAV (nav.no)

Vil du snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" obligatorisk felt