Er du fornærmet i en straffesak eller vurderer du å anmelde et straffbart forhold? Da kan du ha krav på bistandsadvokat.

  • En bistandsadvokat er en advokat oppnevnt av retten. Advokatutgiftene dekkes gjennom det offentlige.
  • En bistandsadvokat skal ivareta rettighetene til fornærmede og etterlatte i en straffesak. Det gjelder både på etterforskningsstadiet og i rettsforhandlingene.
  • Under etterforskningen kan bistandsadvokaten blant annet være med fornærmede i avhør hos politiet, gi råd og veiledning og anmode om etterforskningsskritt m.m.
  • Under rettssaken kan bistandsadvokaten på vegne av fornærmede/etterlatte stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige.
  • Det er bistandsadvokaten som skal fremme et eventuelt erstatningskrav.

Eksempler på saker der man kan ha rett på bistandsadvokat

  • Familievold
  • Visse typer seksuelle overgrep
  • Voldtekt
  • Voldssaker med betydelig skader
  • Drapssaker

Erstatningsutmåling

Etter norsk erstatningsrett skal fornærmede ha full erstatning for sitt økonomiske tap. Vi har lang erfaring fra alle typer personskadesaker og forsikringssaker, og besitter derfor spesialkompetanse som er nødvendig for å kjenne til vilkårene for erstatning.

Vi benytter Compensatio, markedets ledende programvareløsning for effektiv utregning av erstatning ved personskader.

Vi hjelper deg også med:

Vil du snakke med en advokat?

Legg igjen ditt nummer, så ringer vi deg så snart vi kan. Praten er gratis og uforpliktende. Du kan også selv ta kontakt:

"(Må fylles ut)" indicates required fields