Advokatfirmaet Lindstrøm AS

Avslag på stønader og trygd fra NAV?

Vi har spesialisert oss på NAV-saker.  Våre advokater har lang erfaring, og vi bistår i alle typer saker mot NAV.

Dersom du har fått avslag på en stønad eller du mener at du har fått for lite utbetalt, kan vedtaket påklages. Det samme gjelder for vedtak om tilbakekreving av allerede mottatt stønad.

Husk at det som regel er en klagefrist som må overholdes.

NAV-saker er omfattet av ordningen om fri rettshjelp basert på en økonomisk behovsprøving. Vi undersøker om du har krav på fri rettshjelp når vi tar inn saken din. Dersom du får medhold i klagesaken, skal NAV som hovedregel dekke advokatutgiftene som du har hatt i saken.

Dersom du er usikker på om du trenger advokatbistand eller hva det koster, ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Les mer om:

Kontakt oss

990 84 444

post@advlindstrom.no

Kontaktskjemaet 

 

Advokatfirmaet Lindstrøm AS